Create issue ticket

1 diagnostice diferențiale pentru A se vedea pentru descrierea heterozigoţi fenotip