Create issue ticket

2 diagnostice diferențiale pentru Aldosteron scăzut

  • Deficitul 18-fenilalaninhidroxilazei
  • Captopril

    Risc de hipotensiune arterială şi/sau de insuficienţă renală (insuficienţă cardiacă, depleţie hidrosodată) La pacienţii cu tensiune arterială scăzută la începutul tratamentului[csid.ro] […] stenoză arterială renală, insuficienţă cardiacă congestivă şi ciroză decompensată vascular s-a observat apariţia unei stimulări importante a sistemului renină-angiotensină-aldosteron[csid.ro]

Simptome suplimentare