Create issue ticket

1.021 diagnostice diferențiale pentru Anemie normocromă normocitară, Exsangvinație, Greață