Create issue ticket

739 diagnostice diferențiale pentru Anemie normocromă normocitară, Exsangvinație, Greață