Create issue ticket

31 diagnostice diferențiale pentru Boală demielinizantă, Insuficiență de valvă pulmonară, Perforație de membrană timpanică