Create issue ticket

1 diagnostice diferențiale pentru CRU-uri lungi şi proeminent ureche