Create issue ticket

2 diagnostice diferențiale pentru Proeminenţa occipitală şi frontală

  • Picnodisostoza
  • Acheiria unilaterală

    frontale şi occipitale sunt evidente, iar convexitatea parietală lipseşte.[kupdf.net] Scafocefalia (Scaphocephalia) este tot o varietate de craniosinostoză, în care datorită osificării premature a suturii sagitale, craniul se alungeşte anteroposterior, proeminenţele[kupdf.net]

Simptome suplimentare