Create issue ticket

1 diagnostice diferențiale pentru Toxicitatea diureticelor

  • Captopril

    Săruri de litiu: litemia poate atinge valori toxice. Estramustină: creşterea riscului de edem angioneurotic.[csid.ro] Asocieri contraindicate: Diuretice antialdosteronice (amilorid, spironolactonă, triamteren), săruri de potasiu: risc de hiperpotasemie potenţial letală.[csid.ro] Asocieri care necesită prudenţă: Diuretice care reduc potasiul: risc de hipotensiune arterială bruscă şi/sau de insuficienţă renală acută în caz de depleţie hidrosodată preexistentă[csid.ro]

Simptome suplimentare