Edit concept Question Editor Create issue ticket

Metiprilon

Noctan


Prezentare

  • LEGE nr.339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope Parlamentul României adoptă prezenta lege.[cdep.ro]
  • Articolul 56 Prezenta lege intră în vigoare la 7 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. 57 care intră în vigoare la data publicării.[legislatie.just.ro]
  • Parlamentul României adoptă prezenta lege.[lege5.ro]
  • Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.[farmaconsulting.ro]

Tratament

  • […] aderarea României la Convenţia asupra substanţelor psihotrope din 1971 şi la Convenţia contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope din 1988; b) prescripţie medicală - document scris, semnat şi parafat de un medic care recomandă un tratament[cdep.ro]
  • […] aderarea României la Convenția asupra substanțelor psihotrope din 1971 și la Convenția contra traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope din 1988; b) prescripție medicală - document scris, semnat și parafat de un medic care recomandă un tratament[lege5.ro]
  • […] aderarea Romaniei la Conventia asupra substantelor psihotrope din 1971 si la Conventia contra traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope din 1988; b) prescriptie medicala - document scris, semnat si parafat de un medic care recomanda un tratament[farmaconsulting.ro]
  • I din LEGEA nr. 179 din 18 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19 octombrie 2012. s) concentrat de pai sau tulpină de mac - materie obţinută când tulpina de mac a suferit un tratament în vederea concentrării alcaloizilor care intră[legislatie.just.ro]

Adresați o întrebare

5000 Caractere rămase Formatați textul folosind: # Heading, **bold**, _italic_. Codul HTML nu este permis.
Dacă postați această întrebare sunteți de acord cu TOS și Politica de confidențialitate.
• Utilizați un titlu precis pentru întrebarea dvs.
• Adresați-vă o întrebare specifică și furnizați vârsta, sexul, simptomele, tipul și durata tratamentului.
• Respectați-vă confidențialitatea și confidențialitatea altor persoane, nu postați numele complet sau informațiile de contact.
• Întrebările necorespunzătoare vor fi șterse.
• În cazuri urgente, contactați un medic, vizitați un spital sau sunați la un serviciu de urgență!